Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Pre prihlásenie dieťaťa do materskej školy vyplňte formulár na odkaze dokument "Zápis detí do MŠ"

Dokument: 

Zápis detí do MŠ

Martin Rumanovský