Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

slider

„Ži vyrovnane – trochu sa uč a trochu premýšľaj a každý deň si trochu maľuj a kresli a spievaj a tancuj a hraj sa a pracuj.“