Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Zmluva o poskytovaní služieb- Komenský s.r.o.

Kúpna zmluva na dodávky ovocia a zeleniny

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti ZO

 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb príloha 3.

https://www.msvalaska.sk/public/site/files/source/sken0001%20(1).pdf

SSE_o platbách za dodanú energiu 201706

SSE_o zdruzenej dodavke plynu 201706

SSE_o zdruzenej dodavke energie 201604_s1

SSE_o zdruzenej dodavke energie 201604_s2

SSE_o zdruzenej dodavke energie 201604_s3

SSE_o zdruzenej dodavke energie 201604_s4

Slovak telekom 201604

Datalan_zmluva 1401JV016 o poskytovaní služieb, o zasielaní elektronických faktúr

Datalan_zmluva 1504JV010 o poskytovaní služieb

Datalan Korwin strana 5,6

Datalan Korwin strana 7,8,9

Dovera_poskyt.elektr.sluzieb strany 1,3,5

Dovera_poskyt.elektr.sluzieb strany 2,4,6

Marcel Oravec-PrimaCop

Slovak telekom

Slovakia energy

Socialna poistovna1_poskyt.elektr.sluzieb

Socialna poistovna2_poskyt.elektr.sluzieb

Socialna poistovna3_poskyt.elektr.sluzieb

SSE_o zdruzenej dodavke energie

SSE_o zdruzenej dodavke energie

SSE_o zdruzenej dodavke energie

SSE_priloha k zmluve o zdruzenej dodavke energie

Tatry Sympatia

Tatry Sympatia 2

Tatry Sympatia 3

Union_poskyt.elektr.sluzieb

Union_poskyt.elektr.sluzieb

Valbyt zmluva_strana 1

Valbyt zmluva_strana 2

Valbyt zmluva_strana 3

Valbyt zmluva_strana 4

Valbyt_dodatok k zmluve

Vema

Zmluva o výpožičke MŠ SR_0753-2014

ZŠ Valaská_zmluva o poskytovaní stravy

Allianz poistná zmluva 511085887

Zmluva o dodávke vody Stvps

Pyroboss 04/01/2015/PZS

Pyroboss_2015 PZS

Pyroboss_2014/P Bezpečnosť práce a ochrana pred požiarmi

Pyroboss_2014/P Bezpečnosť práce a ochrana pred požiarmi

 https://www.msvalaska.sk/public/site/files/source/Dodatok%20k%20zmluve%20o%20poskytovan%C3%AD%20verejn%C3%BDch%20slu%C5%BEieb.pdf

https://www.msvalaska.sk/public/site/files/source/Dodatok%20k%20zmluve%20o%20poskytovan%C3%AD%20verejn%C3%BDch%20slu%C5%BEieb.pdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebhttps://www.msvalaska.sk/public/site/files/source/Dodatok%20k%20zmluve%20o%20poskytovan%C3%AD%20verejn%C3%BDch%20slu%C5%BEieb.zip

Martin Rumanovský