Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

V školskom roku 2022/2023 je MŠ Valaská zapojená do národného projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Cieľom národného projektu je:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), 
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Hypertextové prepojenie na stránku:

NP POP:  https://mpc-edu.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-np-pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/nppop-2/oprojekte

MPC:  https://mpc-edu.sk

 

 

Martin Rumanovský