Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Materská škola vo Valaskej oznamuje všetkým rodičom, že

 

  ZÁPIS DETÍ

 

DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

sa uskutoční od 16.04. do 04.05. 2018.

Rodičia si v týchto dňoch prevezmú žiadosť na predprimárne vzdelávanie

v čase od 10,00 hod. do 11,00 hod. v materskej škole.

 

Žiadosť rodičia odovzdajú počas Dní otvorených dverí.

 

Podmienky prijatia:

 

  • Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Deťom poskytujeme:

 

  • Predprimárne vzdelávanie vo veku od 3 do 6 rokov.
  • Kvalifikovanú starostlivosť.
  • Celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie.
  • Pobyt detí v Škole v prírode.
  • Predplaveckú prípravu detí.
  • Profesionálnu metodickú pomoc rodičom.
  • Množstvo zaujímavých akcií, ktoré sú uskutočnené v spolupráci s rodičmi.
  • Deti vzdelávame podľa školského vzdelávacieho programu Poď sa s nami hrať, ktorý je obohatený o turistiku, digitálne technológie, ľudové tradície a zvyky nášho regiónu.

 

Martin Rumanovský