Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Prevádzková doba: Prevádzka MŠ je denne od 6,00 hod. do 16,00 hod.

Denný poriadok je nasledovný:

6,00 hod. – otvorenie MŠ

  • Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný filter, ranný kruh (navrhovanie aktivít), zdravotné cvičenie, skupinové, individuálne, spoločné hry, vzdelávacia aktivita,

8,30 až 9,00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

  • Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku (jeho súčasťou sú spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu MŠ), vzdelávacia aktivita

 

11,30 až 12,00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)

  • Odpočinok (diferencuje sa podľa potrieb detí, rešpektuje potreby spánku 5 – 6 ročných detí, jeho minimálne trvanie je 30 min. Deti, ktoré nepociťujú potrebu spánku majú možnosť uskutočňovať rôzne aktivity, napr:  kreslenie, prezeranie kníh, práca s IKT, v pracovných listoch, v pracovných zošitoch, atď...)

 

  • 14,00 až 14,30 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, olovrant)

 

  • Hry činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

 

  • 16,00 hod. – ukončenie prevádzky MŠ.

Organizačné formy denných činností platia vo všetkých triedach MŠ s celodennou starostlivosťou, sú pružné, umožňujú reagovať na potreby a záujmy detí.                                                                                                                     

V triede s poldennou starostlivosťou:

Prevádzka MŠ v triede s poldennou starostlivosťou je  od 6,00 hod. do 13,00 hod.

6,00 hod. – otvorenie MŠ

  • Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný filter, ranný kruh (navrhovanie aktivít), zdravotné cvičenie, skupinové, individuálne, spoločné hry, vzdelávacia aktivita,

8,30 až 9,00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

  • Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku (jeho súčasťou sú spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu MŠ), vzdelávacia aktivita

 

11,30 až 12,00 hod. – činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, príprava na obed, obed)

  • Hry činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

 

  • 13,00 hod. – ukončenie prevádzky MŠ.

 

Organizačná štruktúra dňa je variabilná, pevne stanovený je len čas podávania stravy.

Martin Rumanovský