Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Prevádzková doba: Prevádzka MŠ je denne od 6,00 hod. do 16,00 hod.

Denný poriadok je nasledovný:

 • Otvorenie MŠ, 6,00 hod.
 • Schádzanie detí, hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové, individuálne, spoločné hry,
 • Hygiena, desiata, stolovanie od 8,30 – 9,00 hod.
 • Pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v školskej záhrade (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskoviska, hry s hračkami, voľné hry),
 • Hygiena, obed, stolovanie od 11,30 – 12,00 hod.
 • Príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok
 • Hygiena, olovrant, stolovanie od 14,00 – 14,30 hod.
 • Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pobyt vonku, odchod detí domov,
 • Ukončenie prevádzky MŠ, 16,00 hod.

Prevádzka v elokovaných triedach je od 6,00 hod. do 16,00 hod. v triede s poldennou starostlivosťou od 7,00 hod. do 13,00 hod.

Denný poriadok pre troj až šesťročné deti je nasledovný:

 • Otvorenie MŠ 6,00 hod.
 • Schádzanie detí, hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové, individuálne, spoločné hry
 • Hygiena, desiata, stolovanie od 8,30 – 9,00 hod.
 • Pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, vychádzka so získaním poznatkov o okolí, prírode, doprave, hry v školskej záhrade (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskoviska, hry s hračkami, voľné hry, detské ihrisko, multifunkčné ihrisko...)
 • Pobyt vonku od 10,00 – 12,00 hod.
 • Hygiena, obed, stolovanie od 12,00 – 12,30 hod.
 • Príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory, odpočinok, individuálna práca s deťmi (postupné skracovanie odpočinku detí)
 • Odchod detí domov v triede s poldennou prevádzkou o 13,00 hod.
 • Hygiena, olovrant, stolovanie od 14,00 – 14,30 hod.
 • Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odchod detí domov
 • Ukončenie prevádzky MŠ 16,00 hod.

Organizačná štruktúra dňa je variabilná, pevne stanovený je len čas podávania stravy.

Martin Rumanovský