Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Sídlo organizácie: 

 

Švermova 8, Valaská 976 46

 

Štatutárny orgán:

 

Mgr. Iveta Babčanová,
riaditeľka MŠ 

 

Zástupkyňa riaditeľa MŠ:              

 

Mgr. Stanislava Kaliská 

 

IČO:

 

42310989

 

Zriaďovateľ:

Obec Valaská,

Nám. 1. mája 460/8,

Valaská 976 46

Martin Rumanovský