Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

 

 

SEPTEMBER -  Vítanie jesene, výstavka s ochutnávkou
OKTÓBER -      Turistika, Deň tolerancie, Úcta k starším, Šarkaniáda, súťaž o najkrajšiu tekvicu
NOVEMBER -   Turistika, Ľudové zvyky Ondrej a Lucia, Deň materských škôl, lampiónový sprievod

 

 

 

DECEMBER -    Turistika, Mikuláš, Vianočné tvorivé dielne
JANUÁR -        Zimné radovánky(Chvatimech), turistika
FEBRUÁR -      Turistika, Fašiangový karneval
MAREC -          Vynášanie Moreny, Prednes poézie, Týždeň slovenských knižníc, Deň detskej knihy, turistika                                                                             

 

APRÍL -         Turistika, Deň zeme, Deň narcisov
MÁJ -            Turistika, Deň matiek, Noc odvahy
JÚN -            MDD, Deň otcov, Výlet, Rozlúčka s predškolákmi                                                                                            

 

 

 

 

Martin Rumanovský