Personálne obsadenie | Materská škola Valaská

Kontakt:

Švermova 8, 976 46 Valaská
Telefón: +421 048/ 617 52 93
Email: mskolka@sanynet.sk

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Iveta Babčanová – riaditeľka MŠ

Mgr. Stanislava Kaliská – zástupkyňa riaditeľky MŠ

Alena Vaisová – učiteľka

Bc. Simona Straková – učiteľka

Mgr. Veronika Odelgová – učiteľka

Terézia Pribylová – učiteľka

Mgr. Janka Sviteková – učiteľka

Milada Kolajová – učiteľka

Mgr. Janeta Nitková – učiteľka

Mgr. Blanka Kyseľová – učiteľka

Mgr. Ivana Fedorová – učiteľka

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Ľuba Komorová – školníčka

Lucia Hlinková – upratovačka

Martin Rumanovský